Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

„Let’s have a talk in London” – Stosujemy poznane wyrażenia komunikacyjne w języku angielskim podczas wycieczki szkolnej do Londynu.

     1. Założenie projektu:    

Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim połączone z wizytą w stolicy Wielkiej Brytanii.

2. Termin realizacji:  wrzesień 2022r. – marzec 2023r.

3. Uczestnicy: uczniowie klasy 8a ZPO1 w Mławie    

4. Cele projektu:

Główne:

 • doskonalenie konwersacji w języku angielskim,
 • możliwość kontaktu z rodowitym językiem angielskim,
 • przygotowanie zestawów funkcji językowych do komunikacji w Londynie oraz tematycznie związanych egzaminem ósmoklasisty.     

Poboczne:

 • nauka systematyczności i dotrzymywania terminów, podejmowania decyzji, twórczego myślenia, planowania i organizacji pracy, zbierania i selekcjonowania informacji, wdrażania do samodzielności w doskonalenia kompetencji lingwistycznych i międzykulturowych,
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych, personalnych i społecznych,
 • wykorzystywanie posiadanych umiejętności w praktyce,
 • wzmocnienie motywacji do nauki, uczenie się poprzez działanie, doświadczanie,  
 • aktywne uczestnictwo, kształcenie właściwych zachowań społecznych.

5. Opis zadań i terminarz:

Zadania podzielone zostały na dwie części:

I. Przygotowanie do projektu – IX-XI 2022r.

II. Realizacja projektu – XII-III 2023r.

Terminarz zadań

Lp.ZadanieTerminForma realizacji
1.Przygotowanie programu 5-dniowej wycieczki do Londynu. odszukanie informacji na temat atrakcji turystycznych oraz sprawdzenie ich położenia na mapie Londynu,wybór miejsc na każdy dzień (wg zainteresowań uczniów), wybór sposobu zakwaterowaniaprzedstawienie rodzicom programu wycieczki i jej oferty biura podróży „Wycieczkownia”; deklaracje rodziców uczniów chętnych do wyjazdu do Londynu w celu realizacji jednego z punktów projektu.IX-X 2022r.    praca w grupach, prezentacje na forum klasy, dyskusja, drzewo decyzyjne   oferta i program wycieczki, deklaracje rodziców.
2.Przedstawienie harmonogramu zadań dalszej części projektu. Podział na grupy według miejsc zakwaterowania  w Londynie. Przydzielenie zadań grupom i uczniom wyjeżdżającym i niewyjeżdżającym do Londynu. XI 2022r.harmonogram zadań projektu, wykaz grup
3.Przygotowanie: słowniczków ze zwrotami w języku angielskim przydatnymi podczas wycieczki według następujących kategorii: 1) At the airport – na lotnisku 2) At the host family – u rodziny goszczącej 3) At a restaurant/ cafe – w restauracji/ kawiarni 4) Sightseeing – zwiedzanie 5) Shopping – zakupy 6) Transport – w środkach komunikacji miejskiej słowniczków funkcji językowych do egzaminu ósmoklasisty według 14 tematów egzaminacyjnych.     mapy atrakcji turystycznych z zaznaczonymi punktami zwiedzania każdego dnia;mapy londyńskiego metra;identyfikatorów dla każdego ucznia zawierających: imię i nazwisko ucznia, adres zakwaterowania, numery telefonów do opiekunów.XII 2022r.- I 2023r.słowniczki przygotowane przez uczniów,  
4.Zebranie wszystkich przygotowanych informacji w jedną całość, przygotowanie mini książeczki dla każdego uczestnika wycieczki oraz identyfikatorów. Przekazanie ich uczniom.II 2023r.Książeczki i identyfikatory.
5.Wycieczka do Londynu: stosowanie poznanych wyrażeń w sytuacjach komunikacyjnych, nauka nowych zwrotów i wyrażeń, zapoznanie się ze stylem, akcentem, a także charakterystycznymi powiedzonkami Brytyjczyków,kolekcjonowanie i dokumentowanie informacji: fotografowanie atrakcji turystycznych, a także nagrywanie scenek, podczas których zostały wykorzystane poznane na lekach, a także nowe zwroty.27 II – 3 III 2023r.  obserwacje, rozmowy, notatki,           zdjęcia, filmy, nagrane scenki komunikacyjne
6.Podsumowanie projektu – klasowa rozmowa o wyjeździe po powrocie do Polski: Prezentacje grup na forum klasy według następujących punktów: 1) Londyn naszymi oczami – nasza  relacja z wizyty w Londynie, 2) scenki komunikacyjne w przydzielonej kategorii, Wywiad przygotowany i przeprowadzony przez uczniów nieuczestniczących w wyjeździe według następujących punktów:    1) wyrażenia/  zwroty, które przydały się uczniom podczas komunikacji w Londynie, w tym funkcje językowe do egzaminu ósmoklasisty, 2) wyrażenia/ zwroty, które uczniowie poznali i zapamiętali podczas komunikacji w Londynie, 3) własne pomysły.   Dyskusja – wymiana doświadczeń związanych z: 1) komunikacją w języku angielskim w Londynie, 2) rzeczy/ sytuacje, które mnie zaskoczyły, 3) rzeczy/ sytuacje, które najbardziej mi się podobały, 4) rzeczy, które bym zmieniła/ zmienił w przygotowaniu, bądź wizycie w Londynie.III 2023r.    prezentacje grup,         scenariusze wywiadów, wywiady podczas podsumowania projektu,                 dyskusja klasowa    

Osoby odpowiedzialne  za wykonanie zadań:

 • koordynatorzy grup
 • członkowie zespołów zadaniowych
 • nauczyciel, rodzice

Terminy konsultacji:

 • część I: 26 IX 22r., 13 X 22r., 17 XI 22r. (rodzice), 21 XI 22r. (uczniowie)       
 • część II:  19 XII 22r., 23 I 23r., 24 II 23r., 6 III 23r., 27 III 23r. (podsumowanie/ prezentacja)

6. Kryteria oceny projektu:

 • Zgodność wykonania zadania projektowego z wytycznymi – 6 pkt
 • Kreatywność w zaprezentowaniu efektów pracy grupy – 6 pkt

7. Podsumowanie projektu:

 • przedstawianie wykonywanych zadań podczas lekcji języka angielskiego według harmonogramu;
 • spotkanie podsumowujące projekt w obecności gości (dyrektor, rodzic, uczniowie klasy 7a, członek zespołu językowego).

8. Ewaluacja

 • Uczniowie wypełniają ankietę dotyczącą pracy projektowej.

9. Źródła informacji:

 • Wsparcie merytoryczne nauczyciela
 • Zasoby  podręcznika i Internetu
 • Doświadczenie zdobyte podczas wycieczki do Londynu  

11. Promocja i dokumentowanie projektu:

 • Informacje przesłane elektronicznie na stronę oraz Facebooka szkoły
 • prezentacje multimedialne uczniów podczas podsumowania projektu,
 • zdjęcia, filmiki, inne wytwory pracy grup np. drzewo decyzyjne,
 • program i oferta wycieczki,
 • książeczka i identyfikatory,
 • wyniki ankiety.

załączniki:

1) wykaz grup

2) harmonogram zadań dla grup

3) ankieta ewaluacyjna

                                                                                       Opiekun projektu: Monika Żak

Harmonogram zadań:

Lp.ZadanieTermin
Część I
1.Atrakcje turystyczne Londynu oraz ich położenie na mapie. Grupy przygotowują prezentacje multimedialne.13 X 22r.
2.Deklaracje/ zgody na wyjazd do Londynu.XI 22r.
Część II
1.Przygotowanie słowniczków ze zwrotami w języku angielskim przydatnymi podczas wycieczki według przydzielonych grupom kategorii: uczniowie biorący udział w wyciecze do Londynu przygotowują wyrażenia/ zwroty do jednej z następujących kategorii: 1) At the airport – na lotnisku 2) At the host family – u rodziny goszczącej 3) At a restaurant/ cafe – w restauracji/ kawiarni 4) Sightseeing – zwiedzanie 5) Shopping – zakupy 6) Transport – w środkach komunikacji miejskiej   uczniowie niebiorący udziału w wyciecze do Londynu przygotowują wyrażenia/ zwroty według przydziału do kilku z 14 tematycznych kategorii egzaminacyjnych funkcji językowych.   * chętni uczniowie zgłaszają się do dodatkowych zadań i przygotowują pozostałe elementy książeczki wyjazdowej:      1) mapę atrakcji turystycznych z zaznaczonymi punktami zwiedzania           każdego dnia; 2) harmonogram każdego dnia; 3) mapę londyńskiego metra; 4) identyfikatory dla każdego ucznia zawierające:     imię i nazwisko ucznia, adres zakwaterowania, nr tel. do opiekunów.XII 22r.- I 23r.                   XII 22r.- I 23r.       II 23r. (ferie)
2.Wycieczka do Londynu: stosowanie poznanych wyrażeń w sytuacjach komunikacyjnych, nauka nowych zwrotów i wyrażeń, zapoznanie się ze stylem, akcentem, a także charakterystycznymi powiedzonkami Brytyjczyków,kolekcjonowanie i dokumentowanie informacji: fotografowanie atrakcji turystycznych, a także nagrywanie scenek, podczas których zostały wykorzystane poznane na lekcjach, a także nowe zwroty.27 II – 3 III 23r.
3.Podsumowanie projektu – klasowa rozmowa o wyjeździe po powrocie do Polski: Prezentacje multimedialne grup uczestniczących w wyjeździe na forum klasy według następujących punktów: 1) Londyn naszymi oczami – nasza  relacja z wizyty w Londynie, 2) scenki komunikacyjne w przydzielonej kategorii, Wywiad przygotowany i przeprowadzony przez uczniów nieuczestniczących w wyjeździe według następujących punktów:    1) wyrażenia/  zwroty, które przydały się uczniom podczas komunikacji w Londynie, w tym funkcje językowe do egzaminu ósmoklasisty, 2) wyrażenia/ zwroty, które uczniowie poznali i zapamiętali podczas komunikacji w Londynie, 3) własne pomysły.  Dyskusja – wymiana doświadczeń związanych z: 1) komunikacją w języku angielskim w Londynie, 2) rzeczy/ sytuacje, które mnie zaskoczyły, 3) rzeczy/ sytuacje, które najbardziej mi się podobały,    4) rzeczy, które bym zmieniła/ zmienił w przygotowaniu, bądź wizycie w        Londynie.    27 III 23r.
4.Ankieta ewaluacyjna na temat projektu.27 III 23r.

Część I – podział na grupy:

1: Natalia, Oliwka, Kalina, Julia; 2: Madzia, Gabrysia J., Monika, Zuzia, Kristina; 3: Gabrysia W., Maja S., Maja W., Lena, Halyna; 4: Gabryś, Kacper Ch., Igor Ż., Filip; 5: Kacper B., Antek; 6: Mikołaj, Łukasz; 7: Wiktor, Nikolas, Igor W.; 8. Andrii, Mykyta.

Część II – podział na grupy:

Grupy uczniów biorących udział w wycieczce:

1. At the airport – na lotnisku: Oliwka, Natalka

2) At the host family – u rodziny goszczącej: Madzia i Gabrysia J. oraz Filip i Kacper Ch.

3) At a restaurant/ cafe – w restauracji/ kawiarni: Kacper B. i Gabrysia W.

4) Sightseeing – zwiedzanie: Maja S., Zuzia i Monika oraz Igor Ż. i Gabryś

5) Shopping – zakupy: Julia i Kalina

6) Transport – w środkach komunikacji miejskiej: Wiktor i Mikołaj

Grupy uczniów niebiorących udział w wycieczce:

1) Tematy egzaminacyjne nr 1-5: Antek, Igor W., Maja W.

2) Tematy egzaminacyjne nr 6-10: Halyna, Lena, Kristina

3) Tematy egzaminacyjne nr 11-14: Mykyta, Andrii, Łukasz, Nikolas.

* Uczniowie chętni do dodatkowych zadań:   

1) mapa atrakcji turystycznych z zaznaczonymi punktami zwiedzania każdego dnia – Maja S.

2) harmonogram każdego dnia – Gabrysia W.

3) mapa londyńskiego metra – Kristina

4) identyfikatory – uczniowie przygotowują podczas lekcji informatyki.

Połączenie grup podczas prezentacji projektu (według miejsca zakwaterowania w Londynie + osoby pozostające):

1: Oliwka, Natalka, Julia, Kalina + Lena

2: Gabrysia W., Maja S. + Maja W. i Halyna

3: Madzia, Gabrysia J., Monika, Zuzia, + Kristina

4: Gabryś, Kacper Ch., Igor Ż., Filip + Andrii, Nikolas, Igor W., Mykyta.

5: Kacper B., Wiktor, Mikołaj + Łukasz, Antek

Scenariusz spotkania podsumowującego projekt edukacyjny:

 „Let’s have a talk in London” – Stosujemy poznane wyrażenia komunikacyjne w języku angielskim podczas wycieczki szkolnej do Londynu.

1. Powitanie uczestników i gości. Przedstawienie celu spotkania oraz jego przebiegu.

2. Krótki opis etapów projektu. – nauczyciel

3.  Przedstawienie prezentacji grup oraz wywiadów.

4. Ocena pracy grup.

5. Ankieta ewaluacyjna.

6. Dyskusja. Uczniowie klasy 7a wyrażają swoje zdanie, zadają pytania itp.

                    

Skip to content