Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Mały patriota z 1a – L. Domańska, A. Kaszuba

Projekt edukacyjny w klasie Ia

Tytuł projektu: „Mały patriota z Ia”

 • Cele ogólne
  • budzenie świadomości narodowej przez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mówimy po polsku, chodzimy do polskiej szkoły, naszą ojczyzną jest Polska
  • zapoznanie dzieci z polskimi symbolami narodowymi, legendami związanymi z kulturą i tradycją naszego kraju
  • kształtowanie postaw patriotycznych
 • Termin realizacji:  01.03. – 20.05.2022r.
 • Cele projektu:
  •   Potrafi wymienić symbole narodowe i wie jak wyglądają
  •   Zna hymn Polski
  •   Odnosi się z poszanowaniem do symboli narodowych
  •   Rozumie słowo patriotyzm
  •   Zna niektóre legendy polskie oraz tradycje i zwyczaje swojego kraju
 • Plan działań w projekcie

1. Rozmowa o patriotyzmie i znaczeniu tego słowa

2. Zapoznanie z mapa Polski, głównymi miastami, rzekami, regionami

3. Symbole narodowe: godło, flaga

4. Nauka śpiewania 4  zwrotek hymnu Polski

5. Wykonanie godła Polski

6. Wykonanie plakatu z hasłem patriotycznym

7. Zapoznanie z legendą o Orle Białym, przygotowanie inscenizacji

 • Zadania dla grup

Wspólnie z uczniami dokonałam podziału na sześć i przydzieliłam grupom zadania. Powołałam liderów grup.

Zadanie 1

Wykonajcie napis  „Rzeczpospolita Polska” na plakacie. Kolejne grupy wykonywały napisy: „Flaga biało –czerwona”  „Orzeł Biały”, „Mazurek Dąbrowskiego”, „Wolność i niepodległość”, „Mały patriota”.

Instrukcja wykonania:

 1. Ubierzcie się w biało – czerwone stroje.
 2. Uformujcie kolejne litery z własnych ciał.
 3. Zróbcie fotografię każdej litery.
 4. Następnie wydrukujcie litery lub wywołajcie zdjęcia.
 5. Ułóżcie fotografie tak, aby utworzyły napis.
 6. Przyklejcie fotografie na dużym plakacie.
 7. Plakat możecie ozdobić wg własnego pomysłu.

            Zadanie 2

Wykonanie wizerunku godła Polski dowolna techniką – praca grupowa

            Zadanie 3

Wspólne przygotowanie inscenizacji „Legendy o Orle Białym”

 • Osoby odpowiedzialne
 • liderzy grup
 • członkowie zespołów zadaniowych
 • Kryteria oceny projektu:

W skład całościowej oceny projektu zespołu wchodzi:

 • Zgodność wykonania zadania projektowego z wcześniejszymi ustaleniami – 6 pkt
 • Estetyka i staranność wykonania plakatów i godła  – 6 pkt
 • Odgrywanie przydzielonej roli w przedstawieniu – 6 pkt
 • Zaangażowanie wszystkich członków w prezentację – 6 pkt.
 • Podsumowanie projektu:
 • Pokaz przed zgromadzona publicznością
 • Sformułowanie odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie „Czy pierwszoklasista może być małym patriotą?”
 • Ewaluacja

Ankieta:

 • Czy byłem zaangażowany w pracę grupy?
 • Czy zgodnie współdziałałem w grupie?
 • Czy wykonałem wszystkie zadania na czas?
 • Czy byłem dobrze przygotowany do prezentacji?
 • Czy pracując nad projektem nauczyłem się czegoś nowego?
 1. Źródła informacji:
 2. materiały pozyskane od z różnych źródeł, w tym z podręcznika szkolnego
 3. pomysły własne
 4. konsultacje z nauczycielem
 1. Promocja i dokumentowanie projektu:
 • informacje podane w formie papierowej
 • informacje przesłane elektronicznie
 • materiał fotograficzny
 • wytwory pracy grup

Skip to content