Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

mgr Marta Drzewiecka


Czym zajmuje się psycholog szkolny?
• diagnozą potencjalnych możliwości ucznia;
• analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia;
• działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów;
• doradztwem w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu
• współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane
z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury);
• współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc
w rozwiązywaniu konfliktów klasowych);
• współpracą z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.;
• organizowaniem warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.


Kto może się zgłosić?
Uczeń, gdy:
• ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
• nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany);
• w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie;
Rodzic, gdy:
• nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania;
• chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.
Nauczyciel, gdy:
• doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;
• szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii.

Godziny pracy
Poniedziałek 8.00 – 13.30
Wtorek 7.45 – 10.30
Środa 8.00 – 13.30
Czwartek 10.45 – 14.30
Piątek 8.00 – 12.30

Skip to content