Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

„Czytamy, bo lubimy i dobrem się dzielimy” – klasa 6a, D. Tadrzyńska, D. Kieglerski

                     Projekt edukacyjny realizowany w klasie 6a

Tytuł projektu – „Czytamy, bo lubimy i dobrem się dzielimy”

Założenie projektu: Wykonanie ilustrowanych katalożków w celu zachęcenia innych do przeczytania książek.

Termin: październik 2022 – kwiecień 2023

Prezentacja projektu – 21 kwietnia 2023

Plan działań w projekcie:

  1. Podział klasy na grupy – przydział zadań
  2.  Konsultacje z nauczycielami wg potrzeb
  3. Jeden raz w miesiącu wizyta klasy w bibliotece – wybór i wypożyczenie książek.
  4. Prezentacja katalożków przez każdą grupę.
  5. Indywidualna prezentacja ulubionej książki przez każdego ucznia – zachętą do przeczytania i wypożyczenia przez kolegów i koleżanki.

Cele projektu:

 – rozwijanie zainteresowań czytelniczych

 – popularyzacja czytelnictwa

 – rozwijanie umiejętności pracy metodą projektu

 – uświadamianie potrzeby czytania

–  pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych

 – rozwijanie wyobraźni, bogacenie języka, rozwijanie pamięci i twórczego myślenia

 – propagowanie nawyku czytania

 – wdrażanie do współpracy w zespole i prezentacji przed publicznością

 – wdrażanie do aktywnego, twórczego i przyjemnego spędzania czasu

Ogólny opis projektu:

Budzenie zainteresowania książką ma niewątpliwie ogromne znaczenie i pozytywnie wpływa na rozwój ucznia. Stały kontakt z książką rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, wdraża do logicznego myślenia oraz pogłębia i poszerza wiadomości. Dlatego też projekt zakładał poprawę czytelnictwa klasy, propagowanie nawyku czytania i dzielenie się przeczytanymi książkami.

Sposób realizacji:

Klasa została podzielona na 7 grup. Każda grupa miała przygotować katalożek ilustrowany przeczytanych książek. Uczniowie przez kilka miesięcy wypożyczali książki, czytali i opracowywali je. Jeden raz w miesiącu na lekcji wychowawczej uczniowie przychodzili z  wychowawcą do biblioteki i każdy uczeń wybrał dla siebie odpowiednią książkę z przygotowanej wystawy z propozycjami. Następnie po przeczytaniu każdy uczeń opisał książkę w taki sposób, aby zachęcić inną osobę do przeczytania, wykonując przy tym ilustracje. Gdy kartek z opisami było już sporo, uczniowie każdej grupy utworzyli katalożek na wybrany temat.

21 kwietnia w bibliotece nastąpiła prezentacja katalożków. Członkowie każdej grupy prezentowali ulubioną książkę. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w projekcie i wykazali się dużym zaangażowaniem. Wartości, do których docierali w podróży po literaturze pokazały, że uczniowie bardzo trafnie odbierali przekaz książek.

Kryteria oceny grup:

1. sposób prezentacji katalogu – zaciekawienie tematem, elementy retoryki i wygłaszania przemowy

2. poprawność językowa w mowie i piśmie

3. estetyka katalogu

4. walory dodatkowe – oryginalne podejście do prezentowanego zadania

Po zakończonej prezentacji autorzy projektu wypełnili anonimową ankietę dotyczącą zainteresowań czytelniczych.

Realizowane zadania były fotografowane i opisane. Zaletą projektu jest to, że bardzo ładnie wykonane katalożki będą stanowiły materiał edukacyjny biblioteki dla młodszych czytelników.

Dzięki projektowi uczniowie poprawili czytelnictwo, co również było założeniem tego projektu, ponieważ w statystyce czytelnictwa w kategorii klas 4 –  8 klasa 6a zajęła pierwsze miejsce, a uczennica Anna Rzemieniewska tytuł Czytelnik Roku w kategorii klas 4 – 6.

Z tego można wnioskować, że cele projektu zostały osiągnięte.

Koordynatorami projektu byli – Dorota Tadrzyńska i Dariusz Kieglerski.

Ankieta dotycząca zainteresowań czytelniczych uczniów

1. Czy lubisz czytać książki?

a) zdecydowanie tak

b) raczej tak

c) raczej nie

d) zdecydowanie nie

2. Jakie książki najczęściej czytasz?

a) przygodowe

b) fantastyczne

c) oparte na faktach

d) historyczne

e) przyrodnicze

f) inne

3. Z jakiego powodu czytasz książki?

a) bo zadała mi pani od języka  polskiego

b) czytam dla przyjemności

c) chcę pogłębić swoją wiedzę

d) bo nie mam co innego robić

4. Czy lubisz czytać lektury szkolne?

a) tak,  bo są świetne

b) tylko niektóre

c) nie przepadam za lekturami szkolnymi

d) nie lubię czytać żadnych lektur szkolnych

5. Jak oceniasz jakość zasobów biblioteki szkolnej?

a) są bardzo bogate

b) są wystarczające

c) nie są wystarczające

Skip to content