Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Stowarzyszenie Przyjaciół SP1

Logo Stowarzyszenia Przyjaciół SP1 w Mławie
Logo Stowarzyszenia Przyjaciół SP1 w Mławie

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. prezes – Janina Lampkowska
 2. wiceprezes – Sylwester Łuba
 3. skarbnik – Teresa Łapka
 4. członek – Paweł Bańczyk
 5. członek –  Dariusz Kieglerski

Komisja rewizyjna:

 1. przewodnicząca – Aneta Skubiszewska
 2. zastępca – Cezary Kubich
 3. sekretarz – Beata Rurka

Numer KRS 0000322850

Celem Stowarzyszenia jest:

 • działalność charytatywna na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Mławie, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci;
 • wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Mławie;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;
 • wspomaganie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Mławie w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych;
 • organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Skip to content