Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

 1. „Książka moim przyjacielem” – zabawy czytelnicze w przedszkolu.- Małgorzata Bratuszewska
 2. Scenariusz uroczystości przedszkolnej z okazji Święta Niepodległości – Małgorzata Bratuszewska
 3. Konspekt lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem TIK – „Utrwalenie czasu przeszłego Past Simple” – M. Żak
 4. Konspekt lekcji historii w klasie IV – „Jeszcze Polska nie zginęła…” Józef Wybicki i hymn Polski – A. Wysocka
 5. Scenariusz lekcji j. angielskiego – Past Simple? Oh, I do love it! – utrwalamy tworzenie zdań w czasie przeszłym Past Simple – M. Żak
 6. Konspekt lekcji przyrody w klasie IV – Jak czytać mapę topograficzną? – T. Łapka
 7. Konspekt lekcji matematyki w klasie – „Czy ja już wszystko wiem?- utrwalenie wiadomości z klasy VI – J. Luciszewska
 8. Konspekt lekcji z edukacji matematycznej w klasie III – Bawimy się liczbami – porównywanie, dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 i 1000 – H. Wietecha
 9. Konspekt lekcji matematyki w klasie 4 – Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie – A. Więckowska
 10. Konspekt zajęć informatycznych dla klasy V -Graficzne prezentowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym – A. Mielcarek
 11. Konspekt zajęć matematycznych dla klasy III – Gry i zabawy w matematycznym zoo – L. Domańska
 12. Konspekt do lekcji geografii kl. 6 – A. Leszczyńska
 13. Scenariusz lekcji plastyki w klasie 7 – J. Lampkowska
 14. Konspekt lekji plastyki – klasa VII – Janina Lampkowska
 15. Co wiesz o symbolach narodowych? – test – D. Kieglerski
 16. Nasi uczniowie – pokolenie Z – Janina Lampkowska
 17. Konspekt lekcji z wychowania fizycznego w klasie piątej – Dariusz Kieglerski
 18. Scenariusz lekcji plastyki w klasie 7 – Janina Lampkowska
 19. Zajęcia otwarte wychowania fizycznego – Łuksz Dobrowolski
 20. Ćwiczenia ruchowe na śniegu z elementami pracy zespołowej – Ł. Dobrowolski
 21. Konspekt zajęć w-f – lekkoatletyka 2 – Ł. Dobrowolski
 22. Konspekt zajęć wychowania fizycznego – lekkoatletyka Ł. Dobrowolski
 23. Konspekt zajęcia z zakresu rozwijania pojęć matematycznych
 24. Miejsca pamięci w Mławie- Dariusz Kieglerski
 25. Scenariusz zajęć z koła plastycznego dla klas I-III – U. Smolińska
 26. Znani polscy lekkoatleci – Łukasz Dobrowolski
 27. Wystawa jako jedna z form upowszechniania czytelnictwa w szkole – D. Tadrzyńska
 28. Hałas szkodzi nam i innym ludziom – konspekt zajęć w przedszkolu – D. Prorok
 29. Zajęca otwarte dla rodziców w przedszkolu – D. Prorok
 30. Plan pracy Szkolnrgo Koła Turystyczno-Krajoznawczego – D. Kieglerski
 31. Konspekt zajęć w przedszkolu „Nadchodzi wiosna” – M. Bejtler
 32. PRZEDSZKOLE – SZANSA CZY ZAGROŻENIE? – M. Bratuszewska, J. Witkowska
 33. Metody pracy z dzieckiem autystycznym – K. Woźniak

34. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych „Tradycje bożenarodzeniowe” – A. Żuchowska

35. Scenariusz zajęć – lekcja otwarta (zajęcia rewalidacyjne) Temat: Nadchodzi Wielkanoc.

Skip to content