Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego* w szkole podstawowej w roku szkolnym 2024/2025

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego* w szkole podstawowej w roku szkolnym 2024/2025

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie o zamieszkaniu i rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta Mława

 1. Instrukcja dla rodziców Mława
 2. Karta kontynuacja uczęszczania do przedszkola 1 2024/25
 3. Karta kontynuacja uczęszczania do przedszkola 2 2024/25
 4. Klauzula informacyjna RODO – elektroniczne potwierdzenie woli 2024/25
 5. Klauzula informacyjna RODO – kontynuacja 2024/25
 6. Klauzula informacyjna RODO – papierowe potwierdzenie woli 2024/25
 7. Klauzula informacyjna RODO – wniosek 2024/25
 8. Kryterium dochodu nas osobę w rodzinie kandydata 2024/25
 9. Oświadczenie dochód 2024/25
 10. Oświadczenie o kandydowaniu rodzeństwa 2024/25
 11. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu 2024/25
 12. Oświadczenie wielodzietność 2024/25
 13. Oświadczenie zamieszkanie i podatek dochodowy 2024/25
 14. Oświadczenie zatrudnienie 2024/25
 15. Powiedzenie woli – przedszkole dla jednostki 1 2024/25
 16. Potwierdzenie woli przedszkole dla jednostki 2 2024/25
 17. UCHWAŁA NR XIV_204_2020 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 13 grudnia 2020 r. opłaty
 18. UCHWAŁA NR XLVI.589.2022 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 20grudnia 2022 r. – ZAŁĄCZNIK 1
 19. UCHWAŁA NR XLVI.589.2022 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 20 grudnia 2022 r. załącznik 2
 20. UCHWAŁA NR XLVI.589.2022 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 20 grudnia 2022 r.
 21. Zarządzenie Burmistrza Miasta Mława Nr 7_2024 z dnia 10.01.2024
 22. Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2024/25

Informacje o postępowaniu rekrutacyjnym są zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

https://www.mlawa.pl/artykul/zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych

Skip to content