Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

mgr Martyna Kwiecińska

Zadania logopedy szkolnego:

 1. Diagnoza
  a) przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma
  uczniów:
  • badania przesiewowe w klasach 0 – 3
  • badania kontrolne w klasach starszych
  b) diagnozowanie logopedyczne:
  • badania indywidualne
  • wywiady z rodzicami
  • konsultacje u specjalistów
  c) organizowanie pomocy logopedycznej.
 2. Terapia
  a) prowadzenie logo terapii indywidualnej i grupowej:
  • usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowych
  • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem
  • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowych
  • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę
  • b) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu przy współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
 3. Profilaktyka
  a) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowych oraz czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy:
  • pogadanki dla rodziców
  • zajęcia w grupach „0” dla rodziców i dzieci
  • konsultacje logopedyczne
  b) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających
  z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki:
  • zapobieganie powstawaniu zaburzeń komunikacji językowych we współpracy z najbliższym środowiskiem ucznia
  • przygotowanie uczniów do konkursów recytatorskich, współpraca z animatorami szkolnych kółek teatralnych
  • szkolenia rady pedagogicznej (higiena i emisja głosu, poszerzanie wiedzy z zakresu wad wymowy)
  c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Godziny pracy
Poniedziałek 8.00 – 13.30
Wtorek 8.30 – 14.30
Środa 7.45 – 13.30
Czwartek 7.45 – 10.30
Piątek 8.00 – 11.30

Skip to content