Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Bohater On – polscy Nobliści, klasa IVb – A. Wysocka

PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY W KLASIE IV B NA LEKCJI HISTORII

● TEMAT: BOHATER ON- POLSCY NOBLIŚCI.

● Cel ogólny:

– Zdobycie wiedzy na temat polskich laureatów Nagrody Nobla.

Szczegółowe cele kształcenia:

– poznanie biografii i dorobku zawodowego polskich noblistów;

– wyrabianie szacunku do spuścizny literackiej lub naukowej polskiego laureata Nagrody Nobla oraz podkreślenie rangi przyznanego wyróżnienia;

– rozwijanie osobowości młodego człowieka poprzez kształtowanie wartości takich jak: nauka, praca, prawda, patriotyzm;

– rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;

– doskonalenie umiejętności gromadzenia, przetwarzania i selekcjonowania materiałów dokumentalnych i fotograficznych;

– wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce oraz rozwijanie zdolności planowania, redagowania i organizowania własnej pracy;

– kształcenie umiejętności samodzielnego formułowania opinii i komentarzy w oparciu o zdobytą wiedzę i wyrabianie umiejętności wystąpień publicznych;

– kształtowanie społecznych postaw, umiejętności pracy zespołowej, odpowiedzialności za podejmowane zadania.

● Termin realizacji: 13.03.2021 r. – 29.05. 2023 r.

● Plan działań

Lp.Etap pracyOpis działaniaCzas
1.Rozpoczęcie projektu- wspólne działania uczniówLekcja historii dotycząca Noblistów; pójście do biblioteki- książki o Noblistach; filmy o Noblistach13.03.2023-17.03.2023
2.DziałaniaPrzydział pracy poszczególnym grupom podział na cztery grupy, poszukiwanie ciekawych informacji w różnych źródłach, przydzielenie zadań/prac przy wykonywaniu projektów17.03.23- 24.03.23
3.DziałaniaWykonanie projektów i przygotowanie do prezentacji ustalenie konsultacji z nauczycielem27.03.23- 26.05.23
4.PrezentacjaPrezentacja projektu29.05.23
5.RefleksjaPodsumowanie projektu, ocena, wrażenia29.05.23

● Zadania dla grup

Podział na pięć grup, wybranie liderów i przydzielenie grupom zadań.

Grupa IGrupa IIGrupa III       Grupa IVGrupa V
– Lech Wałęsa- biografia, zasługi, ciekawostki- lapbook. – Scenka z życia Lecha Wałęsy.  – Wisława Szymborska-życie i twórczość- album. – Scenka z Życia Wisławy Szymborskiej.– Maria Curie- Skłodowska- życie i osiągnięcia- plakat. – Scenka z życia Marii Curie-Skłodowskiej.– Henryk Sienkiewicz- życie i twórczość- prezentacja multimedialna. – Scenka z życia Stefana Żeromskiego.Władysław Reymont- życie i twórczość- prezentacja multimedialna. – Scenka z życia Władysława Reymonta.

● Osoby odpowiedzialne

  • liderzy grup
  • członkowie zespołów zadaniowych

● Konsultacje:

  • w piątek po lekcjach

● Kryteria oceny projektu:

Karta oceny prezentacji projektu

Numer grupy:

Imiona i nazwiska uczniów:

Oceń w skali od 1 do 6 punktów

Oceniane elementy prezentacjiLiczba punktów
Zgodność z tematem. 
Poziom merytoryczny. 
Odpowiednie tempo prezentacji. 
Uporządkowany i logiczny układ prezentacji. 
Estetyka wykonania pracy. 
Oryginalna i pomysłowa forma prezentacji. 
Zaangażowanie wszystkich członków zespołu w zaprezentowanie projektu. 
Wykorzystanie zaplanowanego czasu. 
 Suma punktów: 

● Podsumowanie projektu:

  • Prezentacje efektów pracy na lekcji historii.

● Ewaluacja

Jak oceniam swoją pracę nad projektem?

Imię i nazwisko:

Grupa:

Oceń w skali od 1 do 6 punktów swoją pracę nad realizacją projektu.

Oceniane elementy projektuLiczba punktów
Zrealizowanie przydzielonych zadań. 
Terminowe wykonywanie przydzielonych zadań. 
Zaangażowanie w realizację projektu. 
Współpraca z innymi osobami w grupie. 
Systematyczność. 
Zaangażowanie w zaprezentowanie opracowanego materiału. 
 Suma punktów:   

Opiekun projektu:

Agnieszka Wysocka

Skip to content