Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Do czego inspirują nas dźwięki? – klasa IIa – E. Łuba

Tytuł projektu: „Do czego inspirują nas dźwięki?”

Cele projektu:

 dostrzeganie różnorodności muzyki, wyrażanie siebie za pomocą melodii,

– rozwijanie potrzeby obcowania z muzyką,

– czerpanie przyjemności z aktywnego słuchania i tworzenia,

– granie na własnoręcznie przygotowanych instrumentach,

– stworzenie układu tanecznego, dźwiękową scenografię teatralną,

– rozwijanie wiedzy z innych dziedzin sztuki,

– trenowanie kreatywności oraz umiejętności 

rozpoznawania i wyrażania emocji.

Czas trwania projektu: październik/czerwiec 2021/2022r.

Termin prezentacji: 20 maja 2022r, 7 czerwca 2022r.

Miejsce prezentacji: sala w przedszkolu, hol szkolny

Sposoby realizacji projektu :

Tłem i podstawą do realizacji projektu było wyrażanie emocji, poprzez śpiew, taniec, ruch, grę na instrumentach.

* Po co jest muzyka? (zajęcia, na których uczniowie odkrywali, że muzyka jest wszędzie)

* Na czym można grać? ( dzieci wykonały instrumenty z plastikowych kubków i  pudełek po tik-takach, grali na akordeonie i ksylofonie przed zespołem klasowym)

* Jak ozdobić spektakl dźwiękiem? (uczniowie śpiewali, grali na wykonanych wcześniej instrumentach, tańczyli)

* Jak wytańczyć muzykę? (dzieci wykonały układ taneczny taniec z flagami)

* Czy muzyka może mnie uspokoić? (słuchanie muzyki relaksacyjnej, wykonanie ilustracji do muzyki)

* Jak stworzyć muzykę bez instrumentów? (gra na wykonanych instrumentach, klaskanie, tupanie, tańczenie ruch sceniczny)

Harmonogram działań:

– przydział zadań dla danej grupy i indywidualnie każdemu dziecku,

– zapoznanie z kryteriami oceny projektu,

– opracowanie materiałów,

– konsultacje z nauczycielem,

– prezentacje wykonanych zadań i ocena.

Ocena projektu:

Kryteria oceny przedstawionych tematów:

– wykonanie zadań zgodnie z planem,

– kreatywność działania i atrakcyjność,

– dobór materiałów i technik,

– prezentacja wykonanych zadań przed kolegami z klasy, uczniami klas I-III, nauczycielami i rodzicami

 Podsumowanie:

Dzięki realizacji projektu uczniowie zdobyli umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji, nauczyli się słuchać , tworzyć, tańczyć, grać, pokonywać strach, zawstydzenie. Uczniowie odkrywali swoje talenty i poczucie własnej wartości.

Opracowała

Elżbieta Łuba

Skip to content