Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Jak być patriotą w czasach pokoju? – klasa 4a – M. Stefańska-Zera

Motto:

Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.  — Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

 • Cel ogólny:

Kształtowanie postaw patriotycznych w celu identyfikacji narodowej i kulturowej, przygotowania do życia w społeczeństwie, wpływu na kształtowanie więzi z krajem.

Termin realizacji:  09.2021r. – 06.2022r.

 • Cele projektu:
 • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;
 • Poszerzenie wiadomości na temat ważnych rocznic i świąt narodowych oraz aktywne i świadome uczestnictwo;
 • Poznanie miejsc pamięci narodowej w Mławie;
 • Kultywowanie polskich tradycji;
 • Udział w akcjach charytatywnych;
 • Zwiedzanie polskich zabytków i muzeów;
 • Rozwijanie kreatywności i pomysłowości w zaprezentowaniu zdobytej wiedzy;
 • Kształcenie umiejętności zwięzłego wypowiadania się ciekawego prezentowanie efektów swojej pracy;
 • Doskonalenie umiejętności  pracy w grupie;
 • Wykorzystywanie posiadanych umiejętności w praktyce.
 • Plan działań w projekcie
Lp.Etap pracyOpis działaniaCzas
1.Wspólne działania patriotyczne uczniów klasy IV awycieczka klasowa do Muzeum II wojny światowej w Gdańsku;udział w akcjach charytatywnych;zapalenie zniczy na grobach żołnierzy II wojny światowej;odwiedzenie miejsc pamięci narodowej w Mławie;złożenie kwiatów pod pomnikiem J. Piłsudzkiego, Klasowa wigilia;wycieczka do Jabłonnej – zwiedzanie polskich zabytków.15.09.21- 15.05.22  
2.DziałaniaPrzydział pracy poszczególnym grupom podział na grupy, poszukiwanie ciekawych informacji w różnych źródłach, podział prac przy wykonywaniu projektów16.05.22- 19.05.22
4.DziałaniaWykonanie projektów i przygotowanie do prezentacji ustalenie konsultacji z nauczycielem20.05.22- 2.06.22
6.PrezentacjaPrezentacja projektu dla zespołu humanistycznego wypowiedzi ustne i pokaz3.06.22
6.RefleksjaPodsumowanie projektu, ocena, wrażenia3.06.22
 • Zadania dla grup

Wspólnie z uczniami dokonałam podziału na cztery grupy i przydzieliłam grupom zadania. Powołałam liderów grup.

Grupa IGrupa IIGrupa IIIGrupa IV
Wykonanie lapbooka na temat patriotyzmu i jego form w czasach pokoju.  Stworzenie albumu „Miejsca pamięci narodowej w Mławie”.      Przygotowanie gry planszowej „Kocham Cię Polsko”.      Wykonanie kalendarza ściennego przedstawiającego działania patriotyczne podjęte w czasie roku szkolnego 2021/2022.  
 • Osoby odpowiedzialne
 • liderzy grup
 • członkowie zespołów zadaniowych
 • Konsultacje:

W każdy piątek po lekcjach

 • Kryteria oceny projektu:

             W skład całościowej oceny projektu zespołu wchodzi:

 • Zgodność wykonania zadania projektowego z wcześniejszymi ustaleniami – 6 pkt
 • Estetyka i staranność wykonania – 6 pkt
 • Kreatywność w zaprezentowaniu efektów pracy grupy – 6 pkt
 • Zaangażowanie wszystkich członków w prezentację – 6 pkt.
 • Podsumowanie projektu:
 • Pokaz z wypowiedziami ustnymi przed członkami zespołu humanistycznego;
 • Sformułowanie odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie „Jak być patriotą w czasach pokoju?”
 1. Ewaluacja

Ankieta:

 • Czy byłem zaangażowany w pracę grupy?
 • Czy zgodnie współdziałałem w grupie?
 • Czy wykonałem wszystkie zadania na czas?
 • Czy byłem dobrze przygotowany do prezentacji?
 • Czy pracując nad projektem nauczyłem się czegoś nowego?
 1. Źródła informacji:
 2. materiały pozyskane z różnych źródeł;
 3. pomysły własne;
 4. konsultacje z nauczycielem.
 1. Promocja i dokumentowanie projektu:
 2. informacje podane w formie papierowej;
 3. informacje przesłane elektronicznie;
 4. materiał fotograficzny;
 5. wytwory pracy grup.

Opiekun projektu:

Małgorzata Stefańska – Zera

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Skip to content