Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Mój przewodnik po czasach angielskich – klasa 7a – M. Żak

1. Tytuł projektu: „Mój przewodnik po czasach angielskich” w twórczym ujęciu uczniów

klasy 7a

2. Założenie projektu:   

 • Przygotowanie własnego przewodnika po czasach angielskich utrwalonych w klasie siódmej jako „ściągawki” do powtórki przed egzaminem ósmoklasisty

3. Termin realizacji:  październik 2021r. – maj 2022r.

4. Cele projektu:

 • utworzenie przewodnika w dowolnej formie np. książeczki/ albumu/ lapbooka/ prezentacji/ filmiku itp. 
 • nauka systematyczności i dotrzymywania terminów, podejmowania decyzji, twórczego myślenia, planowania i organizacji pracy, zbierania i selekcjonowania informacji, wdrażania do samodzielności w doskonalenia kompetencji lingwistycznych i międzykulturowych,
 • rozwój kompetencji personalnych i społecznych – współpraca w grupie.
 • wykorzystywanie posiadanych umiejętności w praktyce,
 • wzmocnienie motywacji do nauki, trening twórczości, uczenie się poprzez działanie, doświadczanie,  
 •  aktywne uczestnictwo, kształcenie właściwych zachowań społecznych (promowanie zasad fair play).

5. Opis formy:

Uczniowie pod nadzorem opiekuna projektu wspólnie ustalają preferowane formy przygotowania przewodników oraz według tych form dokonują podziału klasy na grupy. Każda z grup ma do przygotowania zaproponowaną przez siebie formę przewodnika po czasach angielskich. Zostają również ustaleni koordynatorzy poszczególnych grup oraz terminy konsultacji z opiekunem projektu. Zostały ustalone dwa dni prezentacji części przewodników:  część I – obejmująca czasy przeszłe – 17 grudnia 2021r. i część II – obejmująca czasy teraźniejsze i przyszłe – 27 maja 2022r.

Podczas konsultacji ustalono, że grupy przygotują następujące zadania:

Osoby odpowiedzialne  za wykonanie zadań:

 • koordynatorzy grup
 • członkowie zespołów zadaniowych

Terminy konsultacji:

 • część I: 19 listopada, 3 i 10 grudnia 2021r.  
 • część II:  22 kwietnia, 6 i 20 maja 2022r.

6. Kryteria oceny projektu:

W skład ocen części projektu (I semestr i II semestr) zespołu wchodzi:

 • Zgodność wykonania zadania projektowego z wcześniejszymi ustaleniami – 6 pkt
 • Estetyka i staranność wykonania – 6 pkt
 • Kreatywność w zaprezentowaniu efektów pracy grupy – 6 pkt

8. Podsumowanie projektu:

 • przedstawienie wykonanych zadań podczas lekcji języka angielskiego;
 • zaproszenie na podsumowanie projektu uczniów klasy ósmej;
 • wykonanie quizów (Quizizz, Kahoot) przygotowanych przez uczniów dotyczących treści projektu.

9. Ewaluacja

 • Dokonanie samooceny w karcie pracy nr 1, a następnie każdy uczeń ocenia swoją pracę nad zadaniem indywidualnie – uzupełnia kartę pracy nr 2.
 • Uczniowie wypełniają ankietę dotyczącą pracy projektowej.

10. Źródła informacji:

 • Wsparcie merytoryczne nauczyciela
 • Zasoby  podręcznika i Internetu
 • Zbiory biblioteki szkolnej i publicznej

11. Promocja i dokumentowanie projektu:

 • Informacje przesłane elektronicznie na stronę oraz Facebooka szkoły
 • Materiał wideo
 • wytwory pracy grup
 • Opis, wnioski.

Opiekun projektu:

Monika Żak

     Oceń w skali 0–6 oceń swój wkład w pracę nad realizacją projektu.

Oceniane elementyLiczba punktów
Zrealizowanie przydzielonych zadań   
Dotrzymywanie ustalonych terminów   
Zaangażowanie w pracę   
Współpraca z innym członkami grupy   
Udzielanie pomocy pozostałym osobom z zespołu 
Zaprezentowanie opracowanego materiału   
SUMA PUNKTÓW   
 1. Kryteria oceny projektu
GrupyZaangażowanie        i terminowość   0p. – 10p.Poprawność i estetyka wykonanych pomocy / Kreatywność     w prowadzeniu Dnia Żaczka 0p. – 10p.Uwagi nauczyciela (suma punktów)
Grupa  I   
Grupa II   
Grupa III   
Grupa IV       
Grupa V   

Każda grupa  ocenia się  wg przyjętych kryteriów w skali punktowej od 1 do 6.

Oceny:

20 pkt- 6

19 pkt – 5+

18 pkt – 5

17 pkt – 5-

16 pkt – 4+

15 pkt – 4

14 pkt – 4-

13 pkt – 3+

12 pkt – 3

11 pkt – 3-

10 pkt – 2+

9 pkt – 2

8 pkt – 1

Ankieta ewaluacyjna projektu edukacyjnego.

 1. Czy odpowiadała Ci tematyka projektu?

a/ tak  o                 b/ nie o                c/ nie mam zdania o

2.Jeśli nie, to określ zagadnienie, które chciałabyś/chciałbyś realizować metodą projektu.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

3. W jakim stopniu jesteś zadowolony  z Waszej wspólnej pracy?

     /zaznacz wybrany punkt/

               1o                  2o                  3o                   4o                  5o

bardzo niezadowolony                                                               bardzo zadowolony

4.Na ile czujesz się autorem powstałej pracy?

     / zaznacz wybrany punkt/

                1o                 2o                   3o                  4o                  5o

nie miałam/em żadnego wpływu                                        miałam/em bardzo duży wpływ

5.Jak wiele nauczyłeś się podczas realizacji projektu?

    / zaznacz wybrany punkt/

                1o                  2o                   3o                4o                    5o

niczego nowego się nie nauczyłem                         zdobyłam/em wiele nowych umiejętności

6.W jakim stopniu dbałaś/eś o dobrą atmosferę podczas pracy zespołowej?

     / zaznacz wybrany punkt na skali/

                1o                   2o                 3o                4o                     5o

nie dbałam/em                                                       starałam/em się stworzyć dobrą  atmosferę

7.Co Ci się najbardziej podobało w pracy metodą projektu?

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

8.Co  sprawiło Ci największą trudność podczas realizacji projektu?

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                Dziękuję za wypełnienie ankiety.

Skip to content