Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Laboratoria Przyszłości to program MEiN, którego  celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów w wysokości 124 913 złotych.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś bardzo ważne. Sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości to krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego,  zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności przez uczniów. 

W ramach Laboratorium  Przyszłości szkoła zakupiła  w 2022 roku sprzęt i pomoce do wykorzystania na różnych przedmiotach min. technika, plastyka, informatyka, matematyka. Nowoczesny sprzęt, uatrakcyjni  zajęcia dydaktyczne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania. 

Wyposażenie posłuży  do:

  • kształtowania i rozwijania umiejętności manualnych i technicznych,
  • umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia,
  • zdolności myślenia matematycznego,
  • umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • dobrej organizacji pracy zespołowej, dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 
Skip to content