Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Od relacji do edukacji- klasa 3a, E. Łuba, K. Tańska

Tytuł projektu; „Od relacji do edukacji”.

Cele projektu;

 1. nauka prawa do emocji tych, z którymi dziecko sobie nie radzi, bo w rozumieniu dorosłych są złe i niepożądane,
 2. kształcenie umiejętności nazywania, odkrywania i wyrażania emocji,
 3. kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z  trudnościami,
 4. kształcenie asertywności bez przemocy,
 5. kształcenie umiejętności prowadzenia dialogu i właściwej komunikacji,
 6. zachęcanie do czytania książek,
 7. nauka wyrażania dziecięcych myśli i dobierania słownictwa.

Czas trwania projektu: listopad/maj 2022/2023

Termin prezentacji: maj 2023 rok

Miejsce prezentacji: sala lekcyjna, wystawa na gazetce w klasie.

Sposoby realizacji projekt

 1. Zajęcia aktywizujące dzieci do interpretacji i odgrywania ról,
 2. Wyrażanie emocji, poprzez rysunek, taniec, ruch,
 3. Udział w warsztatach „Spójrz inaczej”,

Harmonogram działań:

 1. przydział zadań
 2. opracowanie materiałów
 3. konsultacje z nauczycielem
 4. prezentacja wykonanych zadań

Ocena projektu:

Kryteria oceny przedstawionych tematów:

 1. wykonanie zadań zgodnie z planem
 2. dobór materiałów i technik wykonania zadania
 3. kreatywność i atrakcyjność działania
 4. prezentacja działań

Podsumowanie

Dzieci podczas realizacji projektu uczyły się, że relacje międzyludzkie, to bardzo ważna część naszego życia. To pokonywanie swoich barier, kompleksów, budowanie poczucia własnej wartości, to sztuka okazywania szacunku nie tylko tym, których lubimy. To również to, że pomimo sprzeciwu innych, lęków, które nam towarzyszą pokonujemy je stając się lepszymi ludźmi.

Skip to content