Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Poznajemy regiony Polski – klasa 3a – H. Wietecha

 1. OPIS PROJEKTU
 2. Tytuł projektu : „Poznajemy regiony Polski”
 3. Cele projektu :
 4. Zapoznanie uczniów z położeniem regionów Polski
 5. Zaznajomienie uczniów z roślinnością i zwierzętami żyjącymi w danym regionie
 6. Poznanie walorów historycznych regionu, zabytków i miejsc pamięci narodowej
 7. Poznanie atrakcji turystycznych przedstawianych regionów
 8. Doskonalenie umiejętności pracy w grupie
 9.  Czas  trwania projektu :   3 miesiące
 10. Termin  prezentacji :  1 – 8 marca  2022 r.
 11. Miejsce prezentacji : sala lekcyjna
 12. Opis formy :   w grudniu 2021 roku  uczniowie zostali podzieleni na 5 grup, którym zostały przydzielone konkretne zadania. Każda grupa miała tydzień czasu na przeanalizowanie tematu i przygotowanie planu, w jaki sposób go zaprezentują . Nauczyciel przedstawił uczniom kryteria według jakich będzie oceniona ich część wykonanego projektu. Po konsultacji z nauczycielem przystąpili do poszukiwań i zgromadzenia potrzebnych materiałów do prezentacji swojego tematu w szkole, w domu z pomocą rodziców. Na tą część zadania uczniowie mieli 3 tygodnie. Dwa razy w tygodniu odbywały się spotkania z kolejnymi grupami, aby sprawdzić postępy w projekcie i wnieść ewentualne poprawki.

I gr. – Karolina, Zosia, Natalka W. – Małopolska

II gr. – Natalka P., Maja – Śląsk

III gr. – Olek, Staś, Marcel – Mazowsze

IV gr. – Adrian, Wiktor – Warmia i Mazury

V gr. – Michał, Miłosz, Oskar – Podlasie

Vi gr. – Wojtek, Gracjan – Wielkopolska

 • Harmonogram działań :
 • Podział uczniów na zespoły do pracy
 • Przydział zadań dla grup
 • Zapoznanie z kryteriami oceny prac nad projektem
 • Poszukiwanie i gromadzenie materiałów
 • Konsultacje z nauczycielem
 • Prezentacja wykonanych zadań i ich ocena
 • Ocena projektu :

Ocena przedstawionych tematów będzie oparta na następujących kryteriach :

 • Wykonanie zadań zgodnie z instrukcją
 • Dobór odpowiednich materiałów do opracowania tematu
 • Pomysłowość i atrakcyjność wykonanych zadań
 • Estetyka wykonanych prac
 • Prezentacja prac przez uczniów
 • Podsumowanie projektu:

W ramach projektu edukacyjnego „Poznajemy regiony Polski” uczniowie zwiedzili nasz kraj prezentując nieznane jego piękno. Kolejne zespoły uczniowskie wykonały plakaty z kieszonkami, książeczkami, albumy, mapy, prezentację multimedialną. Uczniowie przedstawili swoje prace na forum klasy. Prezentacje zawierały: położenie regionu, walory przyrodnicze – cechy środowiska przyrodniczego, obszary chronione, walory historyczne regionu – zabytki i miejsca pamięci narodowej, turystykę w regionie. Gratuluję pomysłów i odważnego prezentowania przygotowanych projektów. 

Skip to content