Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Poznajemy zawody rodziców uczniów klasy 7a

Poznajemy zawody naszych rodziców – taki był główny cel spotkania z p. Anną Dymczyk, które odbyło się w dn. 5 stycznia b.r. Pani Ania z zawodu jest asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej i pracuje w prywatnym ośrodku opieki dla osób starszych – Villa Trojany. Jako asystent/opiekun pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji i oderwanych przez fakt zamieszkania w ośrodku od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. W bezpośredniej opiece nad podopiecznym realizuje plan pracy i opieki, pomaga w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi lub pełni funkcje zastępcze. W domu opieki służy też pomocą przy zabiegach rehabilitacji i terapii. Ponadto praca z osobą niesamodzielną, chorą i niepełnosprawną wymaga od p. Ani empatii, kreatywności i konsekwencji w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wypowiedzi zaproszonego gościa nt. pracy w domu opieki dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content