Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Sposób na lekturę- gra dydaktyczna na podstawie lektury „ Ania z Zielonego Wzgórza” – klasa VIa, D. Bardońska

Temat lekcji: Sposób na lekturę- gra dydaktyczna na podstawie lektury „ Ania z Zielonego Wzgórza”.

Cele projektu

  •  zaplanowanie i wykonanie gry dydaktycznej na podstawie lektury
  •  zredagowanie pytań dotyczących lektury
  •  rozwijanie umiejętności prawidłowego i poprawnego zapisu pytań oraz instrukcji
  •  dzielenie się pomysłami
  •  rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia
  •  rozwijanie umiejętności prezentowania swojej pracy i obiektywnej oceny

Formy pracy: w grupach

metody pracy: projekt, podsumowanie pracy

Przebieg projektu:

1. Podział na grupy projektowe- czas trwania projektu: kwiecień – maj

2. Ustalenie zadań- wykonanie planszy gry do lektury wraz z instrukcją

3. Konsultacje

4. Ewaluacja projektu podczas lekcji otwartej dnia 8 maja 2023r.

a) Omówienie zasad prezentowania projektu

b) Prezentowanie plansz gier dydaktycznych z uwzględnieniem zasad gry

c) Samoocena uczniów

d) Ewaluacja – podsumowanie pracy w grupie, mocne i złe strony , trudności w przygotowaniu projektu

e) Ocena projektu- czemu służy projekt klasowy,

W podsumowaniu projektu wzięli udział: uczniowie lasy 6a, nauczyciele zespołu humanistycznego, stażyści, dyrektor szkoły.

Prowadzący: Danuta Bardońska

     Oceń w skali 0–6 oceń swój wkład w pracę nad realizacją projektu.

Oceniane elementyLiczba punktów
Zrealizowanie przydzielonych zadań   
Sposób prezentacji 
Zaangażowanie w pracę   
kreatywność   
Poprawność językowa i ortograficzna 
Zaprezentowanie opracowanego materiału   
SUMA PUNKTÓW   

Realizacja projektu klasy 6a- Sposób na lekturę- „ Ania z Zielonego Wzgórza”
Uczniowie wystąpili w przebraniach postaci z lektury.

Skip to content