Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Terminy i procedury

AKTUALIZACJA ZAPISÓW § 3. NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 33/2018/19
Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Mławie


Procedura Nr 1/2019
organizowania i przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty

w Szkole Podstawowej  nr 1 im. H. Kołłątaja
w Mławie

§ 3.

Terminarz realizacji zadań na dany rok szkolny
1.    Przekazanie informacji o egzaminie rodzicom przez dyrektora szkoły do 28 września 2021r.
2.    Przedłożenie zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii o dostosowaniu warunków egzaminu  dyrektorowi szkoły do 15 października 2021 r.
3.    Do 30 listopada 2021r. przesłanie do właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej danych dotyczących uczniów przystępujących do egzaminu, za pośrednictwem systemu elektronicznego.
4.    Do 22 listopada 2021r. przekazanie OKE informacji o wszystkich rodzajach dostosowań, warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
5.    Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz członków zespołu egzaminacyjnego nie później niż do 15 lutego 2022r.
6.    Powołanie przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 23 marca 2022r., spośród członków zespołu egzaminacyjnego zespołów nadzorujących przebieg egzaminu w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznaczenie przewodniczących tych zespołów.
7.    Egzaminy odbywają się w następującym terminie:

  • 1.    język polski – 24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00,
  • 2.    matematyka – 25 maja 2022r. (środa) – godz. 9:00,
  • 3.    język obcy nowożytny – 26 maja 2022r. (czwartek) – godz.9:00.

8.    Zweryfikowanie do 30 maja 2022r. wykazu uczniów przystępujących do egzaminu w dodatkowym terminie.
9.    Termin przeprowadzenia dodatkowego egzaminu.

  • 1.    język polski – 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  • 2.    matematyka – 14 czerwca 2022r. (wtorek) – godz. 9:00
  • 3.    język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022r. (środa) – godz.9:00.

10.    Termin ogłoszenia wyników egzaminu – 1 lipca 2022r.
11.    Przekazanie przez OKE szkołom wyników, zaświadczeń o wynikach egzaminu – do 7 lipca 2022r.
12.    Wydanie zdajacym zaświadczeń – 8 lipca 2022r.

Dyrektor szkoły
Mława, dnia 30 września 2021r.

Skip to content