Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

„Jak być lokalnym patriotą? Kim byli patroni naszych ulic?”- klasa Va, M. Stefańska – Zera

Projekt edukacyjny w klasie V a

 1. Tytuł projektu: „Jak być lokalnym patriotą? Kim byli patroni naszych ulic?”
 • Cel ogólny:

Kształtowanie postaw lokalnego patriotyzmu w celu identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego kulturą, przygotowania do życia w społeczeństwie, wpływu na kształtowanie więzi z regionem.

Termin realizacji:  12.05.2023r. –12.06.2023r.

 • Cele projektu:
 • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;
 • poznanie patronów mławskich ulic oraz ukazanie ich związku z tradycjami, historią regionu i kraju;
 • wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej związanej z tożsamością regionalną i narodową;
 • doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji z różnych dziedzin oraz ciekawego ich przedstawiania;
 • wykonanie broszur  „Patroni naszych ulic”;
 • rozwijanie kreatywności i pomysłowości w zaprezentowaniu zdobytej wiedzy;
 • kształcenie umiejętności zwięzłego wypowiadania się, ciekawego prezentowanie efektów swojej pracy;
 • doskonalenie umiejętności  pracy w grupie;
 • wykorzystywanie posiadanych umiejętności w praktyce.
 • Plan działań w projekcie
Lp.Etap pracyOpis działaniaCzas
1.DziałaniaPrzydział pracy poszczególnym grupom podział na grupyposzukiwanie ciekawych informacji w różnych źródłachpodział prac przy wykonywaniu projektów12.05.23- 19.05.23
4.DziałaniaWykonanie projektów i przygotowanie do prezentacji ustalenie konsultacji z nauczycielem20.05.23- 11.06.23
6.PrezentacjaPrezentacja projektu na forum klasy wypowiedzi ustne i pokaz12.06.23
6.RefleksjaPodsumowanie projektu, ocena, wrażenia12.06.23
 • Zadania dla grup

Wspólnie z uczniami dokonałam podziału na sześć grup i przydzieliłam grupom zadania. Powołałam liderów grup.

Grupa IGrupa IIGrupa III
Wykonanie broszurki na temat Stanisława Grzebskiego, jego związku z naszym regionem. Stworzenie mapki pokazującej położenie ul. Grzebskiego w Mławie oraz wskazanie ważnych punktów znajdujących się przy tej ulicy.Wykonanie broszurki na temat Zuzanny Morawskiej, jej związku z naszym regionem. Stworzenie mapki pokazującej położenie ul. Morawskiej w Mławie oraz wskazanie ważnych punktów znajdujących się przy tej ulicy.Wykonanie broszurki na temat Anny Tomaszewskiej – Dobrskiej, jej związku z naszym regionem. Stworzenie mapki pokazującej położenie ul. Dobrskiej w Mławie oraz wskazanie ważnych punktów znajdujących się przy tej ulicy.
Grupa IVGrupa VGrupa VI
Wykonanie broszurki na temat Hanny Rudzkiej Cybisowej, jej związku z naszym regionem. Stworzenie mapki pokazującej położenie ul. Rudzkiej – Cybisowej w Mławie oraz wskazanie ważnych punktów znajdujących się przy tej ulicy.Wykonanie broszurki na temat Sary Lipskiej, jej związku z naszym regionem. Stworzenie mapki pokazującej położenie ul. Lipskiej w Mławie oraz wskazanie ważnych punktów znajdujących się przy tej ulicy.Wykonanie broszurki na temat Tekli Bondarzewskiej, jej związku z naszym regionem. Stworzenie mapki pokazującej położenie ul. Bondarzewskiej w Mławie oraz wskazanie ważnych punktów znajdujących się przy tej ulicy.
 • Osoby odpowiedzialne
 • liderzy grup
 • członkowie zespołów zadaniowych
 • Konsultacje:

W każdy piątek po lekcjach

 • Kryteria oceny projektu:

             W skład całościowej oceny projektu zespołu wchodzi:

 • Zgodność wykonania zadania projektowego z wcześniejszymi ustaleniami – 6 pkt
 • Estetyka i staranność wykonania – 6 pkt
 • Kreatywność w zaprezentowaniu efektów pracy grupy – 6 pkt
 • Zaangażowanie wszystkich członków w prezentację – 6 pkt.
 • Podsumowanie projektu:
 • Pokaz z wypowiedziami ustnymi;
 • Sformułowanie odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie „Jak być lokalnym patriotą”
 1. Ewaluacja

Ankieta:

 • Czy byłem zaangażowany w pracę grupy?
 • Czy zgodnie współdziałałem w grupie?
 • Czy wykonałem wszystkie zadania na czas?
 • Czy byłem dobrze przygotowany do prezentacji?
 • Czy pracując nad projektem nauczyłem się czegoś nowego?
 1. Źródła informacji:
 2. materiały pozyskane z różnych źródeł;
 3. pomysły własne;
 4. konsultacje z nauczycielem.
 1. Promocja i dokumentowanie projektu:
 2. informacje podane w formie papierowej;
 3. informacje przesłane elektronicznie;
 4. materiał fotograficzny;
 5. wytwory pracy grup.

Opiekun projektu:

Małgorzata Stefańska – Zera

Skip to content