Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

„Ważne miasta Polski” – klasa 2b – D. Końpa

Tytuł projektu: „Ważne miasta Polski”.

Cele projektu:

– Wzbogacanie informacji na temat ważnych miast Polski.

– Poznanie legend związanych z polskimi miastami.

– Dostrzeganie walorów polskich miast dawniej i obecnie.

– Rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci.

– Rozwijanie zainteresowań swoją ojczyzną.

– Integrowanie zespołu klasowego.

Czas trwania projektu: 20.04 – 15.06.2022 r.

Miejsce prezentacji: sala lekcyjna.

Autorzy projektu: uczniowie klasy II b

Opis realizacji projektu:

W kwietniu podjęłam z uczniami temat realizacji projektu „Ważne miasta Polski”. Przeprowadziliśmy dyskusję, które z dużych miast należałoby uwzględnić w realizacji zagadnienia. Padały różne propozycje. Ustaliliśmy, że uczniowie zbiorą się w grupach, jakie sami stworzą i podejmą decyzję na temat wyboru opracowywanego miasta. Przez dwa tygodnie kompletowały się  składy czteroosobowych grup. Zostały wybrane miasta:

– Warszawa,

– Kraków,

– Toruń,

– Gdańsk,

– Malbork.

Uczniowie mieli korzystać z różnych źródeł (papierowych i cyfrowych)  i zgromadzić informacje oraz w ciekawy sposób zaprezentować przed klasą:

1. Jaka jest legenda związana z miastem?

2. Jakie jest położenie miasta w Polsce?

3. Jakie znaczenie dla kraju miało miasto dawniej, a jakie dziś?

4. Jakie są zabytki i ważne miejsca w mieście?

Uczniowie na bieżąco gromadzili materiały, konsultowali sposób prezentacji przed klasą.

Ustalony został sposób oceny realizacji projektu. Przebiegał według kryteriów:

-Wykonanie zadań zgodnie z instrukcją.

– Dobór materiałów do opracowania tematu.

-Pomysłowość i atrakcyjność wykonanych zadań.

-Wkład pracy każdego z członków zespołu.

-Estetyka wykonanych prac.

-Prezentacja prac przez uczniów.

– Podsumowanie projektu.

Realizacja projektu „Ważne miasta Polski” pozwoliła uczniom wzbogacić wiedzę o Polsce. Poznać legendy i wydarzenia ważne historycznie dla danego miejsca. Uczniowie stworzyli i zaprezentowali przed społecznością klasową album o Warszawie. Dla odbiorców projektu przygotowali krzyżówkę o stolicy. Zespoły przygotowały plakaty o Toruniu, Krakowie i Gdańsku. Ciekawą propozycję przedstawili uczniowie opracowujący Malbork. Stworzyli makietę zamku. Opowiadali legendy i ciekawostki z życia rycerskiego na zamku.

Uczniowie zaangażowani byli w realizację projektu. Tworzyli zespoły do realizacji zadań, dysponowali czasem pozalekcyjnym, zacieśniali więzy koleżeńskie.

Zdjęcia z prezentacji projektu:

Skip to content