Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

What do you know about England? 4b – J. Okońska

1.Tytuł projektu: What do you know about England?

           2.Założenie projektu:

Zebranie i poszerzenie informacji z zakresu kulturoznawstwa dotyczących wiedzy o Anglii.

3. Termin realizacji:  02.2023r. – 04.2022r.

 • Cele projektu:
 • Utworzenie prezentacji w dowolnej formie, np.: drzewa genealogicznego, lapbooka lub kalendarza,
 • Rozbudzenie wśród uczniów ciekawości poznawczej,
 • Wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne możliwości,
 • Rozwój umiejętności miękkich: współpracy, decyzyjności, dyscypliny, samodzielności oraz planowania,
 • Nauka selekcjonowania materiałów,
 • Wdrażanie do samodzielnego doskonalenia kompetencji lingwistycznych;
 • Wykorzystanie posiadanych umiejętności w praktyce,
 • Rozwijanie kreatywności i pomysłowości w zaprezentowaniu zdobytej wiedzy,
 • Wzmocnienie motywacji do dalszej nauki języka.
 • Plan działań w projekcie
Lp.Etap pracyOpis działaniaCzas
1.DziałaniaPrzydział pracy poszczególnym grupom podział na grupy, poszukiwanie ciekawych informacji w różnych źródłach, podział prac przy wykonywaniu projektów02.02.23- 28.05.22
2.DziałaniaWykonanie projektów i przygotowanie do prezentacji ustalenie konsultacji z nauczycielem02.03.23- 21.04.23
3.PrezentacjaPrezentacja projektu24.04.23
4.RefleksjaPodsumowanie projektu, ocena, wrażenia25.04.23
 • Zadania dla grup

Wspólnie z uczniami dokonałam podziału na cztery grupy i przydzieliłam grupom zadania. Powołałam liderów grup.

Grupa IGrupa IIGrupa IIIGrupa IV
Wykonanie drzewa genealogicznego rodziny królewskiej.Stworzenie lapbooka dotyczącego brytyjskich tradycji.      Stworzenie lapbooka dotyczącego typowego angielskiego jedzenia.      Wykonanie kalendarza pokazującego angielskie święta.
 • Osoby odpowiedzialne
 • liderzy grup
 • członkowie zespołów zadaniowych
 • Konsultacje:

We wtorki po lekcjach 

 • Kryteria oceny projektu:

             W skład całościowej oceny projektu zespołu wchodzi:                                         

 • Zgodność wykonania zadania projektowego z wcześniejszymi ustaleniami – 6 pkt
 • Estetyka i staranność wykonania – 6 pkt
 • Kreatywność w zaprezentowaniu efektów pracy grupy – 6 pkt
 • Zaangażowanie wszystkich członków w prezentację – 6 pkt.
  • Podsumowanie projektu:
 • Prezentacja owoców pracy na forum klasowym;
 1. Ewaluacja

Ankieta:

 • Czy byłem zaangażowany w pracę grupy?
 • Czy zgodnie współdziałałem w grupie?
 • Czy wykonałem wszystkie zadania na czas?
 • Czy byłem dobrze przygotowany do prezentacji?
 • Czy pracując nad projektem nauczyłem się czegoś nowego i ciekawego?
 1. Źródła informacji:
 2. materiały pozyskane z różnych źródeł;
 3. pomysły własne;
 4. konsultacje z nauczycielem.
 1. Promocja i dokumentowanie projektu:
 2. informacje podane w formie papierowej;
 3. fotorelacja;
 4. wyeksponowane prac poszczególnych grup w sali językowej.

Opiekun projektu:    Jolanta Okońska

Skip to content