Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

„Z kulturą mi do twarzy”

„Z kulturą mi do twarzy”.W Miejskim Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Mławie z powodzeniem został zakończony Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2022/2023. Celem projektu było między innymi promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno, rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką, kształtowanie empatii oraz szacunku wobec osób niepełnoprawnych. Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2022 r. i trwała do końca maja2023r. Koordynatorem projektu w naszym przedszkolu była pani Marlena Radzka. Zadania realizowane były przez wszystkie nauczycielki i grupy przedszkolne. Celem zajęć realizowanych wramach projektu było tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności dziecka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Tematy zajęć dotyczyły następujących modułów : I – W krainie muz; II – Tu jest moje miejsce; III – Kocham, lubię, szanuję; IV – Kultury Świata.Ogólnie zrealizowano 32 zadania. Nasza placówka za udział w projekcie otrzymała certyfikat przedszkola „Z kulturą mi do twarzy”.

Skip to content