Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Z ortografią za Pan Brat! – klasa IVa, D. Bardońska

Projekt edukacyjny- klasa 4a

1. Tytuł projektu: Z ortografią za Pan Brat!

2. Idea i założenia:       

 • Projekt zakłada wyeliminowanie błędów ortograficznych z prac uczniowskich przy pomocy narzędzi multimedialnych, gier, zabaw, ćwiczeń i prac plastycznych

3. Cel ogólny:

 • rozwijanie umiejętności bezbłędnego pisania

4. Termin realizacji:  październik- czerwiec 2023

5. Cele projektu:

 • powtórzenie zasad poprawnego pisania i przestankowania
 • rozwijanie zainteresowań ortograficznych;
 • kształtowanie umiejętności prezentowania informacji;
 • tworzenie  rysunku „ Jestem przecinek- stawiaj mnie przed spójnikiem”
 • umiejętność  współpracy w grupie;
 • rozwijanie wyobraźni twórczej.
 • wykorzystywanie posiadanych umiejętności w praktyce,
 •  trening twórczości, uczenie się poprzez działanie, ćwiczenia ortograficzne na platformie wordwall i karty pracy

 6. Opis formy:

Wspólnie z uczniami kl. IVa dokonałam podziału klasy na pary ze względu na to, że klasa jest nieliczna- 16 osób.  Zadania podzielono na 3 części.

1 część: Każda z par miała przygotować twórcze wyobrażenie przecinka, wraz ze spójnikami, przed którymi się pojawiają

2 część: zbieranie punktów w konkursach multimedialnych- z ortografią na platformie wordwall

3 część: Wykonywanie ćwiczeń ortograficznych w parach.

Zakończenie projektu : podliczenie punktów, ocena poprawności wykonywanych zadań, twórczych rysunków

 Ustalono koordynatorów poszczególnych grup i terminy konsultacji z opiekunem projektu. Dzień prezentacji został ustalony na 5 czerwca 2023r.

cz. 1cz. 2cz. 3cz. 4
przecinekwordwallZadania ortograficzneewaluacja

Terminy konsultacji:

 • w każdy poniedziałek przed lekcjami

Kryteria oceny projektu:

W skład całościowej oceny projektu zespołu wchodzi:

 • Zgodność wykonania zadania projektowego z wcześniejszymi ustaleniami – uzyskane punkty
 • Estetyka i staranność wykonania pracy plastycznej – 6 pkt
 • bezbłędność w pracy pisemnej  – 6 pkt

7. Podsumowanie projektu:

 • przedstawienie wykonanych zadań podczas lekcji języka polskiego;

8. Ewaluacja

Dokonanie samooceny w karcie pracy nr 1, a następnie każdy uczeń ocenia swoją pracę nad zadaniem indywidualnie – uzupełnia kartę pracy nr 2.

9. Promocja i dokumentowanie projektu:

 • Informacje przesłane elektronicznie
 • Materiał fotograficzny
 • wytwory pracy grup
 • Opis, wnioski.

 Opiekun projektu:

 Danuta Bardońska

     Oceń w skali 0–6 oceń swój wkład w pracę nad realizacją projektu.

Oceniane elementyLiczba punktów
Zrealizowanie przydzielonych zadań   
Dotrzymywanie ustalonych terminów   
Zaangażowanie w pracę   
Współpraca   
Systematyczność pracy 
Zaprezentowanie opracowanego materiału   
SUMA PUNKTÓW   

Podsumowanie projektu edukacyjnego w klasie IV a Stawiam przecinek przed spójnikami

Karty pracy – z ortografią za pan brat!

Skip to content