Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

„Żywe obrazy” – klasa VII ab, J. Lampkowska

Projekt edukacyjny  z plastyki

Klasa 7ab

 1. Tytuł projektu: „Żywe obrazy” – twórcze interpretacje.
 1. Idea i założenia:
 2. Poznanie dzieł sztuki poprzez rekonstrukcję dzieła malarstwa lub rzeźby postawą, ubiorem, mimiką przez samych uczniów.
 1. Hasło przewodnie
 2. moje miejsce w sztuce
 3. sztuka w przestrzeni szkolnej
 4. działania twórcze jako forma spędzania wolnego czasu
 1. Cel ogólny:
 2. rozwijania  zainteresowań  sztuką poprzez umiejętność  twórczego  stworzenia  nowej wizji  obrazu
 3. kształtowanie u uczniów umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy
 4. kształtowanie umiejętności prezentacji i  swobodnego wypowiadania się,
 5. wzbudzanie  zainteresowania sztuką,
 • Termin realizacji:  luty – marzec
 • Cele projektu:
 • budowanie postawy aktywnego działania w kulturze
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych
 • kształtowanie zdolności praktycznego myślenia, koncentracji się na celach
 • budowanie postawy samodzielności w korzystaniu z różnych źródeł wiedzy, odpowiedzialności, samodzielności, rzetelności
 • dostrzeganie zalety korzystania z biblioteki oraz Internetu,
 • rozwijanie umiejętności fotografowania,
 • pobudzanie  do kreatywności i umiejętności pracy w grupie
 • poszukiwanie informacji dotyczących wybranych dzieł i ich autorów

Opis formy:

Uczniowie pracują nad projektem przez 2 miesiące. Klasa jest podzielona na grupy. Zajęcia grup koncentrują się na określonym problemie i wymagają zaangażowania uczniów.  Zadaniem wszystkich uczniów będzie poszukiwanie informacji dotyczących obrazu i autora. W prezentacji trzeba przedstawić sylwetkę malarza, styl w malarstwie i opisać dzieło. Grupy wybierają dowolne dzieło. Końcowym etapem będą przebieranki i fotografowanie „żywego obrazu”, a następnie obrabianie zdjęć. Zdobyte informacje przedstawią swoim kolegom i koleżankom na podsumowaniu projektu w formie:

 • prezentacji ustnej
 • „żywej” kopii obrazu
 • fotografii

Prace wykonane przez uczestników projektu zostaną przedstawione  z ich komentarzem.

Osoby odpowiedzialne  za wykonanie zadań:

 • liderzy grup
 • członkowie zespołów zadaniowych

Terminy konsultacji:

 • środa na 7. godzinie lekcyjnej

Sposoby dokumentowania  pracy:

 • spostrzeżenia dotyczące realizacji zadań uczniowie notują w tabeli zgodnie z planem pracy grupy

Kryteria oceny projektu:

W skład całościowej oceny projektu zespołu wchodzi:  

 • umiejętność pracy zespołowej  – 3pkt
 • sposób wykonania zadania – 4pkt
 • kreatywność, oryginalność – 3pkt
 • Podsumowanie projektu:
 • przedstawienie wykonanych prezentacji

Podsumowanie projektu kończy się prezentacją na forum klasy, podczas którego następuje również ocena pracy poszczególnych osób i grup. Widocznym rezultatem działań jest satysfakcja, jaką osiągają uczniowie prezentując zadania wypracowane samodzielnie bądź w grupie. Kolejnym pozytywnym doświadczeniem jest nauka odpowiedzialności za zlecone działania. Prace uczniów – zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie w sali dydaktycznej , stronie internetowej szkoły, fb.

 • Ewaluacja

Wszystkie grupy dokonują samooceny w karcie pracy, a następnie każdy uczeń ocenia swoją pracę nad zadaniem indywidualnym .

 1. Źródła informacji:
 2. Wsparcie merytoryczne nauczyciela
 3. Publikacje i zasoby  internetu
 4. Zbiory biblioteki szkolnej i publicznej (publikacje drukowane, reprodukcje dzieł sztuki, materiały multimedialne)
 • Promocja i dokumentowanie projektu:
 • Informacje przesłane elektronicznie
 • Materiał fotograficzny
 • Opis, wnioski .

Opis projektu

Uczniowie klas 7ab przystąpili do udziału w projekcie edukacyjnym „Żywe obrazy”.

Głównym celem projektu było stworzenie żywych obrazów, czyli rekonstrukcji dzieł malarstwa przy udziale ludzi przedstawiających postawą, ubiorem i mimiką daną scenę z autentycznych obrazów. Uczniowie otrzymali od nauczyciela propozycje dzieł i sugestie, co do wyboru obrazu. Uczniowie wykazali się talentem aktorskim, kreatywnością, Wykorzystali różne e środki, by jak najdokładniej odtworzyć wybrany obraz.

Odtworzone obrazy:

 1. Kopanie buraków –Leon Wyczółkowski
 2. Żydówka z pomarańczami – Aleksander Gierymski
 3. Stańczyk – Jan Matejko
 4. Dzieci siedzące na schodach – Olga Boznańska
 5. Dziewczynka w czerwonej sukience – Józef Pankiewicz
 6. Dwie dziewczynki czytające książkę w ogrodzie – Auguste Renoir
 7. Przy stole – Olga Boznańska
 8. Szulerzy przy świecy – Feliks Pęczarski
 9. W oranżerii Olga Boznańska

W realizację projektu z ogromnym zaangażowaniem, wyobraźnią, włączyli się nie tylko uczniowie, ale również ich rodzice.

Skip to content