Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne” – E. Szumańska, nauczycielki klas I-III

 W Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie w roku szkolnym 2021/2022 klasy I-III realizowały Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE”wg ustalonego harmonogramu. Koordynatorem projektu w placówce była p. Emilia Szumańska.

Zajęcia z zakresu aktywności plastycznej prowadzone były przez wychowawców klas I-III i odbywały się raz w miesiącu, począwszy od września 2021r. do maja 2022r.

Projekt był zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VIII i szkół specjalnych oraz podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/22 p.6 – Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach.

Głównym celem projektu było rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz wspieranie twórczej aktywności dzieci poprzez wzbogacenie środków wyrazu, jego przeżyć, wyzwalanie emocji, stwarzanie swobodnej, akceptującej i twórczej atmosfery pracy.
Dzieci uczestniczące w zajęciach miały okazję rozwijania zdolności plastycznych poprzez nabywanie umiejętności samodzielnego i zespołowego współdziałania w procesie tworzenia. Ważnym celem zajęć było kształtowanie odpowiednich umiejętności wypowiadania się poprzez sztukę różnymi technikami plastycznymi, rozwijanie osobowości i motywacji do działań twórczych, pełnienie funkcji wspierającej i terapeutycznej.
Każde dziecko w czasie tych spotkań miało możliwość:
 – organizowania własnego warsztatu pracy,
–  wyrażania siebie poprzez swoje prace,
–  zaznajomienia się z różnorodnymi technikami i przyborami,
–  zdobywania nowych doświadczeń poprzez odkrycia i eksperymenty
    Realizacja projektu w ramach aktywności plastycznej przyczyniła się do ogólnego rozwoju dzieci oraz wielowarstwowego poznawania przez niego rzeczywistości. Pozwoliła na rozwój zdolności  indywidualności dziecka, a także przeżywania przez niego radości i szczęścia. Umożliwiła aktywne poznanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami.

Skip to content