Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Spacer edukacyjny klasy 7b – śladami Zuzanny Morawskiej

W czwartek 02.06.2022 r. dzięki współpracy z zaprzyjaźnioną Miejską Biblioteką Publiczną, klasa 7b odbyła spacer edukacyjny po Mławie, pt. „Śladami Zuzanny Morawskiej”. Przewodnikiem grupy była Pani Zofia Kazimierska. Uczestnicy  zebrali się przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa, gdzie prelegentka przybliżyła nam postać Zuzanny Morawskiej oraz wspomniała o Towarzystwie Śpiewaczym „Lutnia”, które miało swoją siedzibę w tym budynku. To tu skupiało się kulturalne życie dawnej Mławy.  Podczas spotkań pisarka czytała swoje utwory, wygłaszała prelekcje. Po krótkim wstępie  około pięćdziesięcioosobowa grupa  składająca się z uczniów klasy 7b i dorosłych wyruszyła w kierunku dawnej pensji dla dziewcząt Antoniny Mrozowskiej,  przy ulicy Sienkiewicza, w której Zuzanna Morawska prowadziła zajęcia.

Sprzed budynku pensji udaliśmy się na dziedziniec Szkoły Podstawowej nr 7, której patronuje Zuzanna Morawska. Przywitał nas tam Dyrektor placówki Mariusz Lempek. Wspólnie z prowadzącą przybliżyli zebranym okoliczności nadania imienia szkole i starania o budowę pomnika. Proces  zakończył się sukcesem i w 2002 r. nastąpiło odsłonięcie popiersia pisarki.

Kolejnym przystankiem wycieczki była ulica Długa, gdzie mieści się budynek dawnej Macierzy Szkolnej, w której na początku XX wieku pracowali m.in. Zuzanna Morawska i Józef Longin Ostaszewski.

Z ulicy Długiej udaliśmy się na Stary Rynek zobaczyć budynek, w którym mieszkała Zuzanna Morawska. Obecnie mieści się tam cukiernia, w której umieszczona jest pamiątkowa tablica.

Spacer zakończyliśmy odwiedzając grób pisarki na cmentarzu parafialnym Św. Wawrzyńca.

Z wycieczki wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń!

Skip to content